Komentujesz wpis "Bug"

Dziś analogowo. Start 66 nad Bugiem. To było tuż obok ważnych wydarzeń. Koniec, dobrze trzymającej się, zimy.
Lekcja nr 1: obiektyw na górze jest od celowania i widzi co innego niż obiektyw na dole, który jest od naświetlania.

1. pod słońce

2. nie pod słońce

Name:

Komentarze: